Ylva Lundin

Ylva är mellanstadielärare men har även jobbat flera år på högstadiet. Hon har arbetat som IT-pedagog och utbildningsansvarig inom Alingsås IT-modell, ett kommunprojekt stött av KK-stiftelsen. 1999-2001 arbetade Ylva halvtid som regional ITiS samordnare i Göteborgsregionen och halvtid för Skolverkets resurs 
Multimediabyrån som medieproducent och utbildare.

Idag arbetar Ylva heltid som pedagogisk konsult med uppdrag för bland annat Skolverket där hon varit med och utvecklat och drivit webbplatserna Multimediabyrån och PIM. Hon arbetar också på uppdrag av olika kommuner runt om i landet med personalutbildning. Ylva har skrivit 
fyra storylines om trafik 

Under våren 2004 arbetade Ylva fram en storyline om energi för åk 8-9 i samarbete med Annika Källvik på Konsument Göteborg.
Tillsammans med Eva Marsh har Ylva gett ut Storyline i Praktiken – djurparken, Storyline i Praktiken – Vikingatiden och Storyline i Praktiken – Grunder och Variationer på Runa förlag (numer Liber). 

Ylva besöker kommuner och skolor och håller workshops och handleder arbetslag i storyline.

Ylva kom i kontakt med Storyline 1995. Tillsammans med två kollegor från
 Östlyckeskolan i Alingsås var hon på studiebesök i Skottland och studerade
metoden. Väl tillbaka hemma beslutade de att pröva storyline på högstadiet. 1998 
inbjöd Ylva för första gången Steve Bell till att föreläsa i Sverige. Det blev
 starten för ett samarbete som inneburit att Steve Bell återkommit till Sverige 
och hållit både workshops och föreläsningar vid vilka Ylva assisterat. Ylva har 
även varit med Steve Bell vid workshops i Danmark och på Island. På Skolverkets resurs Multimediabyrån finns ett helt tema med storyline där du bland annat hittar artiklar och en föreläsning av och med Ylva Lundin.

Storylineverksamheten är bara en del av flera i Ylva Lundins konsultverksamhet som också innefattar produktion av annat utbildningsmaterial samt utbildningar i lärande samtal. 
Läs mer om Ylvas verksamhet på www.ylvalundin.se