Platsen

Inom storyline anser man att det är viktigt att eleverna får pröva praktiskt genom att bygga modeller av hur de tror eller vill att någonting ser ut. När de konstruerar de praktiska modellerna konstruerar de också sina egna frågor; Hur ser egentligen ett träd ut? Denna visualisering av det eleverna arbetar med är väsentlig. Allt de gör skall exponeras i klassrummet så att man kan ha det som gemensam utgångspunkt för arbetet. Det eleverna skapat blir del av klassens utställning som hela tiden byggs på och förändras under arbetets gång.

Att åskådliggöra platsen som Storylinen utspelar sig på och att exponera övriga delar av berättelsen är viktigt även om man arbetar med större barn eller vuxna. Utställningen blir ett påtagligt exempel på arbetet i klassrummet. Du som lärare får genom visualiseringen av arbetet klart för dig hur dina elever uppfattar det ämnesområde ni arbetar med. Du kan se vad ni behöver arbeta mer med. För eleverna blir exponeringen något att samlas kring. De får klart för sig hur andra elever uppfattar ämnesområdet och utställningen stimulerar därför diskussioner. Att du som lärare uppfattar det eleverna gör som viktigt blir tydligt för dem när bilder, böcker, modeller, sagor, dikter och beskrivningar exponeras på ett sammanhållet och respektfullt sätt.

Att åskådliggöra platsen som Storylinen utspelar sig på och att exponera övriga delar av berättelsen är viktigt även om man arbetar med större barn eller vuxna. Utställningen blir ett påtagligt exempel på arbetet i klassrummet. Du som lärare får genom visualiseringen av arbetet klart för dig hur dina elever uppfattar det ämnesområde ni arbetar med. Du kan se vad ni behöver arbeta mer med. För eleverna blir exponeringen något att samlas kring. De får klart för sig hur andra elever uppfattar ämnesområdet och utställningen stimulerar därför diskussioner. Att du som lärare uppfattar det eleverna gör som viktigt blir tydligt för dem när bilder, böcker, modeller, sagor, dikter och beskrivningar exponeras på ett sammanhållet och respektfullt sätt.
Saker som nästan är ett måste när man arbetar med Storyline är
 • Blädderblock
 • Häftmassa
 • Saxar
 • Lim (gärna även limpistoler)
 • Stora färgade ark papper. (Köps billigast på Utbildningsbyrån www.nub.se)
 • Olikfärgade A4 papper
 • Silkespapper
 • Tygbitar
 • Garn

Därutöver kan du och dina elever ha stor glädje av:
 • Krepp-papper
 • Piprensare i olika färger
 • Glitterlim
 • Snören, band och spetsar
 • Kapsyler och korkar
 • Frigolit, skumgummi och kartonger
 • Sugrör
 • Paljetter
 • Småkartonger
 • Diverse skräp
 • Knappar
Om skolan har ont om medel för inköp av kreativt material brukar det kunna lösa sig genom att man skickar ett brev hem till föräldrarna i god tid och ber dem titta igenom sina gömmor. Det brukar resultera i många tygbitar, garnnystan och annat som ni kan ha nytta av.

Mycket material skapar gärna oreda i klassrummet. Om ni är många klasser på skolan som arbetar med storyline så kan det vara idé att köpa in en hög rullvagn med hyllor där ni kan ställa stora plastbackar. En plastback för tyg, en för garn en för silkepapper osv. Ett annat tips som kan underlätta din vardag är om du gör några elever ansvariga för var sin back i början av varje arbetspass så de ser till att just deras back blir iordninggjord vid passets slut.