Internationellt

Storyline började utvecklas i Skottland 1965 när de fick en ny läroplan som ställde krav på ämnesövergripande studier. Lärarna i Skottland hade dittills oftast utgått från läroböckerna i varje ämne och många kände en stor osäkerhet när ämnen som ”Environmental studies” infördes. Det fanns inte någon lärobok i detta ämnesövergripande kunskapsområde så lärare vände sig till lärarhögskolorna för att få hjälp med hur de skulle undervisa.

På Jordan Hill College bildades ett team av tre lärarfortbildare: Steve Bell, Fred Rendall och Sallie Harkness som tillsammans med verksamma lärare utvecklade storylinemetoden. 

 Arbetet tog flera år och metoden utvecklas än idag när den sprids över världen. Idag är storyline på frammarsch i stora delar av världen och framför allt i Skandinavien.
Sex internationella konferenser har hållits kring storyline. Två i Danmark, två i Glasgow Portland, Oregon och den femte konferensen hölls i Reykjavik.

Arbetet tog flera år och metoden utvecklas än idag när den sprids över världen. Idag är storyline på frammarsch i stora delar av världen och framför allt i Skandinavien.
Sex internationella konferenser har hållits kring storyline. Två i Danmark, två i Glasgow Portland, Oregon och den femte konferensen hölls i Reykjavik.

Det har arrangerats två nordiska konferenser, en i Tönsberg och en i Göteborg. Det finns en internationell sammanslutning som heter Storyline International som arbetar med att sprida och utveckla storyline. De träffas var 18 månad på ett så kallat Golden Circle möte (efter en turistrutt på Island där det första mötet ägde rum) Idag finns så kallade silver circles ibland annat Danmark och Norge. Först på 90 talet började storyline användas på allvar i Sverige. Många arbetslag prövade arbetssättet under sitt ITiS-arbete.