Avslutning

Arbetet under en storyline är ofta engagerande och motiverande för eleverna. De lever sig in i sina karaktärer och väntar med spänning på vad som ska hända härnäst. Men precis som vilken berättelse som helst så måste även en storyline ta slut. Den kan inte pågå i för länge för då tappar några elever engagemanget.
Avslutningen på Storylinen bör bli vad Steve Bell brukar kalla en ”high-point” Det kan ske i form av att man åker på ett studiebesök, att man firar ettårsjubileum med en fest i klassrummet eller med föräldrarna, att man bjuder in en expert eller en kombination av alltihop. Det viktiga är att tydligt markera ett avslut så att eleverna får möjlighet att säga farväl till sina karaktärer och känslomässigt lämna dem. För många elever är detta inte något problem men det finns elever som tycker att det är sorgligt att lämna sin karaktär.
Arbetet under Storylinen bör dokumenteras i foto och kanske film och varje elev bör få en sammanställning eller ett utdrag av arbetet som de kan spara. Där kan också resultatet av utvärderingen av Storylinen finnas med. Mer om hur man kan avsluta en Storyline och hur man kan arbeta med eleverna som guider finns beskrivet i boken Storyline i praktiken – Grunder och variationer.